Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 27-11-2007
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Rate, chirii, tarife, preturi

Nr. 89471/413/21.11.2007

APROBAT

PRIMAR

EMIL BOC

REFERAT

privind modificarea HCL nr. 22/2007

 

Cu adresa 82030/3 din 10.10.2007 R.A.D.P. Cluj-Napoca solicita majorarea preturilor pentru activitatea de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor si/sau remorcilor stationate neregulamentar pe raza municipiului Cluj-Napoca .

   Preturile propuse de R.A.D.P. Cluj-Napoca sunt urmatoarele:

-   pentru activitatea de ridicare si transport autovehicule de la 195 lei fara TVA la 260,50 lei fara TVA, adica o crestere de 33,53%;

-   pentru activitatea de depozitare si stationare de la 24 lei fara TVA la 33,62 lei fara TVA, adica o crestere de 40,03%.

-   in cazul in care contravenientul doreste sa achite la fata locului, se propune o taxa de 219 lei fara TVA.

 

In comisia de preturi au fost avizate noile preturi incepand cu 01.12.2007.

Fata de cele prezentate propunem modificarea art. 1 al HCL 22/2007, care va avea urmatorul continut:

Se modifica art. 7 al regulamentului aprobat prin HCL 670/2006 astfel: Art.7 Se aproba, incepand cu 01.12.2007 urmatoarele taxe pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar in situatiile prevazute in regulament astfel: 260,50 lei fara TVA pentru ridicarea si transportul autovehiculului, 33,62 lei fara TVA pentru activitatea de depozitare si stationare si 219 lei fara TVA in cazul in care contravenientul doreste achitarea taxei pe loc.

 

 

DIRECTOR ECONOMIC

Olimpia Moigradan

 

SEF SERVICIU

Mihaela Todorut

 

AVIZAT

COMISIA DE PRETURI SI TARIFE

PRESEDINTELE COMISIEI

VICEPRIMAR

ADRIAN POPA

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT

SECRETAR

Jr. Aurora Tarmure

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 22 din 30 ianuarie 2007

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare modificarea HCL nr. 22 din 30 ianuarie 2007 - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 89471/413/21.11.2007al Directiei economice prin care se propune modificarea HCL nr. 22 din 30 ianuarie 2007;

Retinand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" si 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. I Se modifica art. 1 din Hotararea nr. 22 din 30 ianuarie 2007 care va avea urmatorul continut:Art. 1 Se modifica art. 7 al regulamentului aprobat prin HCL 670/2006 astfel: Art.7 Se aproba, incepand cu 01.12.2007 urmatoarele taxe pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar in situatiile prevazute in regulament astfel: 260,50 lei fara TVA pentru ridicarea si transportul autovehiculului, 33,62 lei fara TVA pentru activitatea de depozitare si stationare si 219 lei fara TVA in cazul in care contravenientul doreste achitarea taxei pe loc. Restul prevederilor hotararii raman neschimbate.

Art. II Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Politia Rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Cluj, Directia politiei comunitare, Directia tehnica,Directia economica si Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: