Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 22-11-2005
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Nr. 81441/3/306 din 17.11.2005

Primar

Aprobat

Emil BOC

R E F E R A T

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Alin Paunel TISE, din partea Aliantei DA PNL-PD si propunerea de validare a mandatului consilierului supleant Adrian GURZAU,

din partea Aliantei DA PNL-PD

 

Urmare numirii domnului Alin Paunel Tise in functia de prefect al judetului Cluj, acesta isi inainteaza demisia din functia de consilier al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 81.441/3 in data de 17 noiembrie 2005. Se constata incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alin Paunel Tise, din partea Aliantei DA PNL-PD.

Prin adresa Organizatiei Municipale Cluj-Napoca a Partidului Democrat, ni se comunica faptul ca urmatorul pe lista de supleanti pentru functia de consilier local este domnul Adrian Gurzau.

Astfel, se constata indeplinirea conditiilor legale cu privire la incetarea mandatului unui consilier si validarea mandatului urmatorului consilier supleant.

Propunem Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca validarea mandatului domnului Adrian Gurzau, din partea Aliantei DA PNL-PD, in functia de consilier supleant.

 

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea JORJ

 

Seful Biroului Relatii Consiliul local,

Jr. Dumitru BOBINA

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J N A P O C A

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR,

 Jr. Mircea JORJ

 

H O T A R A R E

 

privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Alin Paunel TISE, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. si validarea mandatului consilierului supleant Adrian GURZAU, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D.

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Alin Paunel Tise, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. si validarea mandatului consilierului supleant Adrian Gurzau, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. proiect din initiativa primarului;

Vazand demisia domnului Alin Paunel Tise din functia de consilier local din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., inregistrata sub nr. 81441/3 in data de 17 noiembrie 2005, ca urmare a numirii sale in functia de prefect al judetului Cluj;

Luand in considerare adresa nr. 81442/3 din data de 17 noiembrie 2005 a Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., prin care ne comunica faptul ca urmatorul consilier supleant pe lista Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., la alegerile locale din 6 iunie 2004, este domnul Adrian Gurzau;

Analizand Referatul nr. 81441 din data de 17 noiembrie 2005 al Biroului Relatii Consiliul local prin care se constata incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alin Paunel Tise, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D., in urma demisiei acestuia, datorita numirii sale in functia de prefect al judetului Cluj si propunerea de validare a mandatului consilierului supleant Adrian Gurzau, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D.;

Potrivit dispozitiunilor art. 60 al. 1 lit. a, 34 al. 1 si 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Inceteaza mandatul de consilier local al domnului Alin Paunel Tise, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 2. Se valideaza mandatul consilierului supleant Adrian Gurzau, din partea Aliantei D.A. P.N.L.-P.D.

Art. 3. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza secretarul municipiului Cluj-Napoca si Biroul Relatii Consiliul local.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: