Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 17-7-2007
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL PARCARI

NR. 56153/422/06.07.2007

APROBAT

PRIMAR,

EMIL BOC

 

REFERAT

privind intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizatiilor de construire sub aspectul dimensiunilor

 

Serviciul parcari din cadrul Directiei domeniului public si privat, are ca obiect principal de activitate inchirierea terenului care apartine domeniului public al municipiului Cluj-Napoca pentru parcarea autovehiculelor in conformitate cu Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje, aprobat prin H.C.L. nr. 91/1996 si modificat prin H.C.L. nr. 23/1997.

In evidenta Serviciului parcari exista un numar de aproximativ 10.489 garaje si copertine, din care 5.590 cu contracte de inchiriere si 4.899 cu abonamente.

In urma masuratorilor efectuate la garajele construite pe domeniul public conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, s-a constatat ca o mare parte dintre acestea, nu respecta autorizatiile de construire in ceea ce priveste dimensiunile acestora, suprafata de teren ocupata fiind mai mare (numai dintre detinatorii de abonamente aproximativ 984 sunt in aceasta situatie)

Pentru diferenta de suprafata dintre cea autorizata si cea ocupata de garaje se percep taxe de ocupare ilegala a domeniului public conform HCL nr. 58/1998, HCL nr. 21/1999, HCL nr. 349/2001 si HCL nr. 260/2002. In vederea stabilirii sumelor datorate pentru ocuparea ilegala a terenului se intocmesc, in baza declaratiilor date de detinatorii de garaje, fise de calcul.

In ultima perioada sunt tot mai multe solicitari din partea proprietarilor de garaje in cauza de a-si reglementa situatia terenului ocupat cu constructie.

In vederea intrarii in legalitate, se propune ca persoanelor in cauza sa le fie acceptata intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca pentru care sunt incheiate abonamente sau contracte de inchiriere a terenului si care au fost executate cu nerespectarea autorizatiei de construire in ceea ce priveste dimensiunile. Urmeaza astfel sa isi intocmesca documentatii pentru reautorizarea constructiei pentru toata suprafata ocupata.

Propunerea este ca termenul limita de depunere a documentatiilor necesare reautorizarii sa fie 31 decembrie 2007.

Intrarea in legalitate prin reautorizare a constructiilor cu destinatie garaj se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin grija reprezentatilor Directiei urbanism.

 

 

DIRECTOR,

DACIA CRISAN

 

SEF SERVICIU,

DOINA BOCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT,

SECRETAR

AURORA TARMURE

 

 

 

HOTARARE

privind intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizatiilor de construire sub aspectul dimensiunilor

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizatiilor de construire sub aspectul dimensiunilor proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 56153/06.07.2007 al Directiei domeniului public si privat prin care se propune intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizatiilor de construire sub aspectul dimensiunilor;

In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 2 si 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba intrarea in legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca pentru care sunt incheiate abonamente sau contracte de inchiriere a terenului si care au fost executate cu nerespectarea autorizatiei de construire in ceea ce priveste dimensiunile.

Termenul limita de depunere a documentatiilor necesare reautorizarii este 31 decembrie 2007.

Art.2 Intrarea in legalitate prin reautorizare a constructiilor cu destinatie garaj se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art.3 Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia urbanism, Directia tehnica, Directia politia comunitara, Directia domeniului public si privat.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: