Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 11-8-2009
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

SERVICIUL ASISTENTA PERS.CU NEVOI SPECIALE

Nr. 146.647/802/20.07.2009

 

APROBAT,

PRIMAR,

SORIN APOSTU

INFORMARE

privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2009

 

Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, care precizeaza ca ,,Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local;

Intrucat in conformitate cu prevederile art. 29, alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, raportul prezentat consiliului local contine informatii referitoare la:

- dinamica angajarii asistentilor personali;

- informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

- informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;

- numarul de controale efectuate si problemele sesizate.

Tinand cont de faptul ca in conformitate cu prevederile art. 29, alin (2) din H.G. nr. 268/2007, se precizeaza ca ,,In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru incluziune sociala din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene;

Directia de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu Public in subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca prezinta consiliului local Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2009.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

VALER MORAR

 

SEF SERVICIU,

BERBECUT GABRIELA

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

SERVICIUL ASISTENTA PERS.CU NEVOI SPECIALE

Nr. 146.647/802/20.07.2009

 

PRIMAR,

SORIN APOSTU

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURATA IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2009

 

In conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei, in cazul nostru Directia de Asistenta Sociala - Serviciul Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale, trebuie sa prezinte semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:

1.      Dinamica angajarii asistentilor personali;

2.      Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

3.      Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;

4.      Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.

 Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, rolul Serviciului Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale a fost acela de a monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale si spirituale ale lor. Indiferent de varsta sau de handicapul cu care se confrunta acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare si individualitate, pentru depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale. Ingrijirile ce li se acorda, pot permite persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si social, in pofida handicapului de care sufera.

Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului I al anului 2009, Serviciul Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale raporteaza urmatoarele:

1.      Dinamica angajarii asistentilor personali.

1. In perioada 01.01.2009-30.06.2009 au fost angajati un numar de 52 de asistenti personali si s-a inregistrat un numar de 76 sistari ale contractului individual de munca al acestora. Dintre sistarile contractelor de munca, 36 s-au datorat decesului persoanei cu handicap, iar 30 datorita optiunii acestora pentru primirea unei indemnizatii lunare conform art. 42, alin.4 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Nu s-au semnalat alte situatii de desfacere a contractului de munca al asistentilor personali care sa afecteze negativ starea bolnavului.

2. La data de 30.06.2009, in evidentele Serviciului Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se afla un numar de 923 persoane cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca.

3. Conform evidentelor Serviciului Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale, rezulta ca in municipiul Cluj-Napoca, numarul mai mare al persoanelor cu handicap grav este in general in randul copiilor si adolescentilor. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobandit ca urmare a unor traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii si adolescenti, a caror etiologie este de natura nativa sau genetica sunt: encefalopatie infantila, oligofrenie, sindrom Langdon-Down, distrofie musculara progresiva. Afectiunile dobandite pe parcursul vietii mai frecvent intalnite la copii si adolescenti, ca urmare a unor traume fizice sau psihice sunt: leucemie acuta, limfom Hodking, sechele dupa traumatism cranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza maniaco-depresiva. La adultii cu handicap grav, cele mai frecvente afectiuni constatate sunt: hemiplegie, paraplegie, sindrom Alzheimer, boala Parkinson, scleroza in placi, polireumatism articular acut.

b) Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro.

 Referitor la acest aspect precizam ca pe raza municipiului Cluj-Napoca nu sunt infiintate si nu functioneaza Centre de tip respiro. Mentionam ca aceste Centre urmeaza a fi infiintate ca structuri fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, in structura Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna si nu exista nici posibilitatea gazduirii bolnavului intr-un Centru de tip respiro, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului personal. Indemnizatia echivalenta cu salariul net al asistentului personal s-a acordat unui numar de 580 de persoane cu handicap grav, iar un numar de 580 asistenti personali au beneficiat astfel de concediu de odihna.

c) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti.

Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, asistentii personali au obligatia sa participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Tematica de instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Pana la aparitia Ordinului mai sus mentionat s-a procedat la luarea masurilor administrative si stabilirea costului acestor instruiri. Intrucat suma prevazuta in buget pentru instruirea asistentilor personali in semestrul I al anului 2009 este insuficienta, vom lua in considerare acest aspect la urmatoarea rectificare bugetara din acest an.

d) Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.

Verificarile efectuate de catre inspectorii din cadrul Serviciului Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale, in semestrul I al anului 2009 au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea sociala si psihologica atat a asistentului personal cat si a persoanei cu handicap grav, in vederea angajarii asistentului personal in baza contractului individual de munca, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sau pentru primirea unei indemnizatii lunare. In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. In cursul primului semestru au fost controlate la domiciliu un numar de 460 persoane cu handicap grav, care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal dar si-au manifestat dorinta ca societatea sa fie mai deschisa la problemele lor, in special privind socializarea, integrarea in scolile de masa si cele speciale, incadrarea in munca si participarea la activitati sportive, culturale si distractive.

 

            Alte servicii de care beneficiaza persoanele cu handicap:

1. Indemnizatie lunara pentru persoanele cu handicap grav care opteaza pentru aceasta forma de protectie in locul asistentului personal. Mentionam ca in semestrul I al anului 2009 s-au inregistrat un numar de 7 cazuri de acordare a indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentantii legali ai acestora, numarul total fiind de 647 de indemnizatii.

2. Abonamente gratuite pe toate liniile pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun. In acest scop s-au efectuat anchete sociale persoanelor cu handicap accentuat si grav, asistentilor personali ai acestora, precum si pentru insotitorii acestora, in vederea acordarii gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun. In semestrul I al anului 2009, au fost propuse spre aprobare, in baza Hotararii Consiliului local nr. 3/2007 privind aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora, un numar de 22.091 abonamente in suma totala de 2.195.295 lei.

3. Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap. In conformitate cu prevederile art. 65, alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, in semestrul I al anului 2009 au fost eliberate un numar de 76 carduri legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap (toate tipurile de deficiente). Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita in locurile special amenajate din Romania.

4. Ajutoare de urgenta: s-au acordat in conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2 din HCL nr.89/2008 privind acordarea ajutoarelor de urgenta in cazul decesului persoanelor cu handicap grav sau a rudelor de gradul I al acestora. Au fost acordate familiilor in cauza, ajutoare de urgenta in suma de 3.439 lei.

5. Cadouri - pachete cu dulciuri si alimente: s-au acordat copiilor si adultilor cu handicap grav, care au angajati asistenti personali, un numar de 890 pachete cu dulciuri si alimente, in suma de 22,47 lei/pachet reprezentand o suma totala de 19.998 lei.

In concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Serviciului Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Directiei de asistenta asociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in speta angajarea asistentului personal, sunt de buna calitate, sunt monitorizate de inspectorii compartimentului de specialitate iar prin actiunea preventiva a acestora s-a evitat aparitia conflictelor si ramanerea in familie a bolnavului. De asemenea s-a accentuat asupra consilierii psihologice a asistentilor personali in special in cazul in care bolnavul sufera de afectiuni mintale.

Anexam prezentei situatia statistica privind dinamica angajarii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, a indemnizatiilor lunare, ajutoare de urgenta si transport gratuit cu mijloacele de transport in comun.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

VALER MORAR

 

SEF SERVICIU,

BERBECUT GABRIELA

 

Anexa la Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2009

 

SITUATIE STATISTICA

 

 

Nr.crt.

 

Luna

 

Dinamica angajarii

asistentilor personali

Dinamica acordarii

indemnizatiei lunare pentru

persoane cu handicap

 

Transport gratuit

 

Contracte de munca

 

Ajutoare de urgenta acordate

 

 

Nr

Costuri

total

Nr

Costuri

total

Nr

Costuri

total

Sis-

tate

Deces

Nr

Costuri

La data de

31 decembrie 2008

871

 

640

 

 

 

 

 

 

 

2

Ianuarie

10

930.998 lei

1

271.630 lei

3.551

352.977 lei

6

3

1

490 lei

3

3

Februarie

7

833.336 lei

1

271.693 lei

3.621

359.919 lei

9

1

1

1.600 lei

8

4

Martie

6

857.346 lei

1

270.607 lei

3.687

366.408 lei

6

5

0

-

1

5

Aprilie

10

874.578 lei

1

275.217 lei

3.694

367.221 lei

10

4

1

149 lei

6

6

Mai

10

1.045.871 lei

1

281.210 lei

3.743

371.832 lei

25

15

0

-

10

7

Iunie

9

1.059.891 lei

2

289.676 lei

3.795

376.938 lei

20

8

1

1.200 lei

12

La data de

30 iunie 2009

52

5.602.020 lei

7

1.660.030 lei

22.091

2.195.295 lei

76

76

4

3.439 lei

TOTAL GENERAL

923

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Berbecut Gabriela

 

 

 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: