Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

 

HOTARARE

privind concesionarea unui teren 9 (extindere locuinta pe teren situat in B-dul 21 Decembrie 1989 nr.59)

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind concesionarea unui teren - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 15032 din 27.02.2006 al Directiei domeniului public si privat prin care se propune concesionarea, prin incredintare directa a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.59, in suprafata de 10,60 mp., in vederea extinderii locuintei;

Retinand prevederile Legii nr.50/1991, republicata, ale Legii nr.219/1998;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit.h si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 10,60 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.59, teren ce va fi inscris in CF nou, cu nr.topo.4909/1/2/2 , in favoarea d-lui Branzas Alexandru Ovidiu si sotia Branzas Ana Cristina, in vederea extinderii locuintei.

Art.2. Perioada concesionarii este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabileste la suma de 200 EURO/mp.

Art.3. Se insuseste Tabelul de miscare a parcelelor si planul de parcelare, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia domeniului public si privat si Directia economica.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Jr. Ovidiu Laurean Turdean

Nr. 427 din 13 iunie 2006

(Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi )

Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: