Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
   
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 


Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Biroul Mass - Media

Email: massmedia@primariacj.ro
Tel: 0264/431900

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de director executiv la

 Directia Asistenta sociala

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

§          Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

§          H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala.

 

 

Bibliografia

pentru concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de director executiv adjunct in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007;

§          Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§          Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicata;

§          Ordinul nr. 1792/2003 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonatarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

 

 

Bibliografia

pentru concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef birou la Biroul financiar-contabil,buget din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§          Decret nr. 209/1979 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.

 

 

Bibliografia

pentru concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu la Serviciul de prestatii sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,actualizata;

§          Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§          Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in

 functia publica de conducere de director executiv la  Directia Economica

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 82/1991a contabilitatii (republicata);

§          Ordinul 1792/2002 privind angajarea ,lichidarea,ordonatarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

§          Ordonanta 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (republicata )

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare

in functiile publice de conducere de sef serviciu Serviciul Buget si cheltuieli
bugetare
Directia Economica

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 82/1991a contabilitatii (republicata);

§          Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

§          Ordonanta 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (republicata ).

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare

in functiile publice de conducere de sef serviciu Serviciul Contabilitate Directia Economica

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 82/1991a contabilitatii (republicata);

§          Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

§          Ordonanta 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (republicata ).

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare

in functiile publice de conducere de sef serviciu Serviciul Financiar/salarizare

 la  Directia Economica

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 82/1991a contabilitatii (republicata);

§          Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

§          Ordonanta 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (republicata ).

 

 

BIBLIOGRAFIA

propusa de seful compartimentului de munca pentru concursul de promovare

in functiile publice de conducere de sef serviciu Serviciul Rate, chirii, tarife si
preturi
la  Directia Economica

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 82/1991a contabilitatii (republicata);

§          Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

§          Ordonanta 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (republicata ).

 

 

Bibliografia

Propusa de compartimentul de munca pentru concursul de promovare in functia publica de

 director Directia Politia Comunitara

 

§          CONSTITUTIA ROMANIEI

§          LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**) administratiei publice locale

§          LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) privind Statutul functionarilor publici**)

§          ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

§          LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

§          ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia mediului

CAP. XII- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

CAP. XIV ATRIBUTII SI RASPUNDERI

SECTIUNEA a 2-a  ART. 90

SECTIUNEA a 3-a  ART. 94

CAP. XV Sanctiuni

§          LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (**republicata**) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

§          LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (**republicata**) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (actualizata pana la data de 1 august 2004*)

§          LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 29 iunie 2007*)

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de sef serviciu

Serviciul Baze de Date, Dispecerat si Informatii

 

§          Constitutia romaniei

§          Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**) administratiei publice locale

§          Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) privind statutul functionarilor publici**)

§          Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          Lege nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare

§          Hotarare nr. 2.295 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei comunitare

§          Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de sef serviciu

Serviciul Control Urbanism si Disciplina in Constructii

 

§          Constitutia romaniei

§          Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**) administratiei publice locale

§          Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) privind statutul functionarilor publici**)

§          Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          Lege nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare

§          Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de sef serviciu

Serviciul  Inspectie comerciala

 

§          Constitutia romaniei

§          Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**) administratiei publice locale

§          Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) privind statutul functionarilor publici**)

§          Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          Lege nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare

§          Lege nr. 12 din 6 august 1990 (**republicata**) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

 

 

Bibliografia

Pentru concursul de promovare in functia publica de sef serviciu

Serviciul  Ordine si Siguranta Publica

 

§          Constitutia romaniei

§          Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**) administratiei publice locale

§          Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) privind statutul functionarilor publici**)

§          Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          Lege nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare

§          Lege nr. 61 din 27 septembrie 1991 (**republicata**) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

 

 

Bibliografia

Pentru concursul de promovare in functia publica de sef serviciu

Serviciul Control Protectia Mediului si Igienizare

 

§          Constitutia romaniei din 21 noiembrie 1991 (*republicata*)

§          Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind statutul functionarilor publici*)

§          Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor

§          Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) administratiei publice locale

§          Lege nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare

§          Ordin nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

Anexa 1 norme de igiena si recomandari, Cap. 1 art. 1-6; art. 16,17., Cap. 4, Cap. 5

          Ordonanta   nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

§          Lege nr. 421 din 27 iunie 2002 (*actualizata*) privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

§          Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia mediului

Cap. XII- protectia asezarilor umane

Cap. XIV atributii si raspunderi

Sectiunea a 2-a  art. 90

Sectiunea a 3-a  art. 94

Cap. XV sanctiuni

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere de Director Executiv la

 Directia Tehnica

 

§       Constitutia Romaniei, republicata

§       Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

§       Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata

§       Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

§       OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului

§       OUG nr.114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

§       OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata

§       OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata

§       HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

§       HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

§       HG nr. 940/2006 pentru modificarea si completarea    Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG  nr. 273/1994.

§       H.C.L. nr. 137/1996 privind Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje, modificata prin H.C.L. nr. 23/1997.

§       H.C.L. nr. 857/2007 - privind Regulamentul de Organizare si Functionare a administrarii parcarilor publice cu plata din municipiul Cluj-Napoca, modificata prin H.C.L. nr. 35/2008.

§       Legea nr.114/1996 legea locuintei ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

§       Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

§       HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

§       OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

§       Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

§       .Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere

 sef serviciu Administrare Cai Publice

 

§          Constitutia Romaniei, republicata

§          Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

§          OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

§          OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata

§          HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

§          Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

 

 

Bibliografia

pentru postul de sef Serviciu Administrare Cimitire Domeniul Public

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Regulamentul de functionare al cimitirelor administrate de catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca aprobat prin H.C.L 38/2007.

 

 

Bibliografie

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de Sef serviciu Evidenta parcari

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§           Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ,Titlul IX,Capitolul X, modificata si completata;

§          H.C.L. nr. 857/2007-privind Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje,modificata prin H.C.L  nr. 23/1997;

§          H.C.L nr 857/2007 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a administrarii parcarilor publice cu plata din municipiul Cluj-Napoca,modificata prin H.C.L nr. 35/2008.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de

Sef serviciu Serviciu investitii

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§           Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Hotararea nr. 28.2008-privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§          Hotararea nr. 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

§          Hotararea nr. 940/2006-pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ,aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994;

§          Legea nr. 273 din 29 Iunie 2006 privind finantele publice locale (sectiunea a 3-a ).

 

 

Bibliografia

pentru ocuparea postului de Sef serviciu

Serviciu Reabilitare Imobile si Unitati De Invatamant

 

§          Constitutia Romaniei, republicata; cu modificarile si completarile ulterioare

§          Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã; cu modificarile si completarile ulterioare

§          Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

§          Legea nr.114/1996 legea locuintei ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

§          Ordonanta de urgenta nr.34 /2006- privind achizitiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare

 

Bibliografie

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere- sef serviciu

Serviciul Siguranta Circulatiei Urbane si Retele Edilitare

 

§          Constitutia Romaniei

§          Legea 215/2001 a administratiei publice locale

§          OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

§          Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

§          OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere de

 Sef serviciu Serviciul Spatii verzi si monumente
istorice

 

§          Constitutia Romaniei, republicata

§          Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

§          Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata

§          Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

§          Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

§          Legea nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere vacanta de

 sef serviciu Serviciul Tehnic

 

§          Constitutia Romaniei, republicata

§          Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

§          Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata

§          OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice, si a contractelor de servicii.

§          Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

§          Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de director executiv la 

Directia de urbanism si dezvoltare urbana

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat  (M.O. nr. 933/13.10.20004);

§          Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii (M.O. nr. 825 bis/13.09.2005) ;

§          Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (M.O. nr. 373/10.07.2001) modificata si completata cu legea nr. 289/07.07.2006 (M.O. nr. 606/13.07.2006).

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere

sef serviciu-Serviciul autorizari constructii

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§           Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata

§          Ordinul M.T.C.T. NR. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea aLegii nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii

§          Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul modificata si completata cu legea nr.289/ 07.07.2006

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere :

sef serviciu-Serviciul urbanism

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) - administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

§          Ordinul M.T.C.T. NR. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii

§          Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul modificata si completata cu Legea nr.289/ 07.07.2006

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere de

Sef servicu Constatare, Impunere si Control Persoane  Fizice

 

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea nr.215/2001- (republicata) a administratiei publice locale.

§          Legea nr.188/1999- (republicata) privind statutul functionarilor publici

§          Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal - Titlul IX- Impozite si taxe locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de recrutare pentru functiile publice vacante de

Director Directia de impozite si taxe locale

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale (republicata);

§          Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata);

§          Legea nr. 571/2003 Codul fiscal Titlul IX Taxele si impozitele locale, cu modificarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedura fiscala aprobata prin Legea nr. 174 din 25 mai 2004 cu modificarile ulterioare

§          Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile ulterioare

§          Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

 

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere  de

Sef servicu Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea nr.215/2001- (republicata) a administratiei publice locale.

§          Legea nr.188/1999- (republicata) privind statutul functionarilor publici

§          Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal - Titlul IX- Impozite si taxe locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Bibliografia

de concurs propusa pentru promovare in postul de Sef serviciu

 Executare Silita Creante Buget Local

 

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

§          Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

§          Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

§          O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata;

§          O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

§          Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata.

 

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de recrutare pentru functiile publice vacante de

Sef Serviciu Serviciul Incasare, baze de date

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale (republicata);

§          Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata);

§          Legea nr. 571/2003 Codul fiscal Titlul IX  Taxele si impozitele locale, cu modificarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedura fiscala aprobata prin Legea nr. 174  din 25 mai 2004

§          Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile ulterioare

 

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de recrutare pentru functiile publice vacante de

Sef Serviciu Serviciu Urmarire creante buget local

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale (republicata);

§          Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata);

§          Legea nr. 571/2003 Codul fiscal Titlul IX  Taxele si impozitele locale, cu modificarile ulterioare.

§          Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedura fiscala aprobata prin Legea nr. 174  din 25 mai 2004

§          Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile ulterioare

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere

Director executiv-Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata) -privind statutul functionarilor publici;

§          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ,aprobata si completata prin Legea nr. 22/2007;

§          O.G nr. 99 din 29 august 2000 (republicata) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

§          Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

 

 

Bibliografia

pentru ocuparea postul de sef serviciu Serviciu administrare locuinte

 

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 114/1996- legea locuintei, republicata;

§          Hotararea de Guvern nr. 1275/2000-Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;

§          Ordonanta de Urgenta nr. 8/2004;

§          Hotararea de Guvern nr. 310/2007- actualizare tarif chirie.

 

 

Bibliografia

Pentru concursul de promovare in functia publica de conducere sef serviciu

Serviciu administrare terenuri

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 50/1991, republicata,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

§          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,aprobata si completata prin Legea nr. 22/2207;

§          Hotararea Guvernului nr. 168/2007,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§          Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuinte proprietate personala,modificata si completata.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere sef serviciu

Serviciul autorizari comert

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

 

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

§          Hotararea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

§          Codul comercial, Capitolul 2, Sectiunea I.

 

 

Bibliografia

 pentru concursul de promovare in functia publica de conducere sef birou-biroul

Serviciul autorizatii si orare de functionare

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§           Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          O.U.G nr. 99 din 29 august 2000 (republicata )privind comercializarea [roduselor si serviciilor de piata;

§          H.G. nr. 333 din 20 martie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

§          H.C.L nr. 826 din 12 Decembrie 2006 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 885/2205 (modificarea Hotararii nr. 499/2005 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului Cluj-Napoca );

§          H.C.L nr. 59 din februarie 2007 privind modificarea Hotararii nr. 764/2006 (aprobarea unor masuri pentru mentinerea ordinii si linistii publice in incinta si in jurul localurilor-discoteci,baruri,cafe-baruri,restaurante si altele similare,de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 

 

BIBLIOGRAFIA

 pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu la Serviciul Evidenta Patrimoniu

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 (republicata ) privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 ;

§          Legea nr. 7 din 13 martie 1996 (republicata ) a cadastrului si a publicitatii imobiliare;

§          Decret-lege nr. 61 din 7 februarie 1990, privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere sef birou

Biroul solicitari locuinte

 

§          Constitutia Romaniei

§          Legea nr. 215/2001- (republicata) a administratiei publice locale

§          Legea nr.188/1999- (republicata) privind statutul functionarilor publici

§          Legea nr. 114/1996- (republicata) privind locuintele

§          H.G. nr. 1275/2000- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

§          O.U.G.. nr. 74/2007- privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

§          Legea nr. 152/1998- privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

§          H.G. nr. 592/2006- privind modificarea si completarea Normelor metodologige pentru punere in aplicare a Legii nr.152/1998

§          O.U.G. nr. 68/2006- privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin program la nivel national

§          Legea nr. 12/2007- privind aprobarea OUG nr.51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

§          O.U.G. nr.51/2006- privind aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

§          Ordin nr. 166/2007- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere sef birou-

Biroul spatii cu alta destinatie

 

§          Constitutia Romaniei;

§          Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

§          Legea nr.188/1999 ( republicata) privind statutul functionarului public;

§          Legea nr.114/1996  Legea locuintei;

§          Legea  nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii;

 

 

Bibliografia

pentru concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de sef serviciu-

Serviciul Administratie Locala-Relatii cu Asociatiile de proprietari

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 230/2007 -privind infiintarea,organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

§          Hotararea Guvernului nr. 1588/2007- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007;

§          Legea contabilitatii nr. 82/1991-republicata;

§          Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,ANEXA 2-reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de director executiv la

Directia de Administrare si Paza proprie

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 53/2003- Codul Muncii;

§          O.U.G nr. 34/2006 si H.G. 925/ 2006 -privind achizitiile publice;

§          Legea nr. 130/1996 -privind contractele colective de munca, republicata;

§          Legea nr. 168/1999-privind solutionarea conflictelor de munca;

§          Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

§          O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere

de Sef serviciu Serviciul  Administrativ

 

§          Constitutia Romaniei;

§          Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata;

§          Legea nr. 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata;

§          Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;

§          O.U.G. nr 34/2006 si H.G. 925/2006 privind achizitiile publice;

§          O.U.G. nr. 37/2008 - privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

 

 

Bibliografia

 pentru ocuparea postul de sef serviciu

Serviciul audit public intern

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (modificata si completata );

§          Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern (modificat );

§          Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice;

§          Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etica a auditorului intern;

§          Legea nr. 82/1991 a contabilitatii (republicata );

§          Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (modificata si completata ).

 

 

Bibliografia

pentru ocuparea  postul de sef serviciu -

Serviciul Autoritate tutelara

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Codul familiei -Titlu III;

§          Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

§          Decretul nr. 32/1954, pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de director executiv la

Directia Comunicare si Relatii publice

 

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;

§          Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;

§          Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

§          H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare pentru functia publica vacanta de Sef  Birou Mass Media, din cadrul Directiei Comunicare si Relatii Publice

 

§          Constitutia Romaniei

§          Legea 215/2001, privind administratia publica locala.

§          Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici.

§          Legea 544/2001, privind  liberul acces la informatiile de interes public.

§          Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare pentru functia publica vacanta de

Sef  Birou Mass Media, din cadrul Directiei Comunicare si Relatii Publice

 

§          Constitutia Romaniei

§          Legea 215/2001, privind administratia publica locala.

§          Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici.

§          Legea 544/2001, privind  liberul acces la informatiile de interes public.

§          Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de sef birou la

Biroul Invatamant, cultura, culte, sport, societate civila.

 

§          Constitutia Romaniei

§          Legea 215/2001 (republicata) a administratiei publice locale.

§          Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin O.U.G. nr. 82/2000

§          Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

§          Regulamentul de aplicare a Legii nr.350 din 2005, adoptat prin HCL nr.115 din 25 martie 2008

§          Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes  public  

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de Director executiv la 

Directia de Evidenta persoanelor

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 119/1996 privind actele de tare civila, modificata si complatata.

§          Ordonanta de urgenta nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, modificata si completata.

 

 

Bibliografia

 pentru concursul de promovare pentru functia publica de conducere

Sef Serviciu Serviciul Juridic- Contencios

 

§          Constitutia Romaniei,republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata) - administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata) - privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 Martie 1945-22 Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;Hotararea nr. 498 din 18 Aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 Martie 1945-22 Decembrie 1989.

§          Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§          Codul civil;

§          Codul de procedura civila;

§          Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii,aflate in administrarea Consiliilor judetene sau a Consiliiolor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

§          Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

§          Legea 544/2001 a liberului acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea nr. 123 din 7 Februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

§          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§          Legea nr. 114/1996- Legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§          Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica in regimul juridic al acesteia.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de  Sef serviciu

Serviciul Relatii cu Consiliul

 

§          Constitutia Romaniei, republicata;

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§          Legea nr. 393 /2004 privind statutul alesilor locali;

§          Hotararea nr. 774/2006- regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare in functia publica de conducere de sef birou la

 Biroul de Relatii si informatii externe

 

 

§       Constitutia Romaniei, republicata;

§       Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§       Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§       Protocol institutional, Emilian Manciur, editura comunicare.ro, Bucuresti, 2002, pg. 53-153;

§       Ordonanta de guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.

 

 

BIBLIOGRAFIA

concursul de recrutare pentru functiile publice  de Sef Serviciu

Serviciul resurse Umane

 

§         Constitutia Romaniei.

§         Legea 215/2001 (republicata) a administratiei publice locale.

§         Legea nr. 188/1999 - (republicata) privind statutul functionarilor publici

§         Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare Codul Muncii.

§          H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

§         H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.

§         O.G. nr. 6/2007 privind privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007.

§         H.G. nr. 1344/2007 privind privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina.

§         H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de sustinere pentru functii publice vacante de Sef serviciu la

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

§          Constitutia Romaniei.

§          Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale.

§          Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici.

§          OUG Nr. 21 /15 Aprilie 2004 -privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta M.O. Nr. 361/ 26 Aprilie 2004.

§          Ordinul MAI Nr. 718 / 30 Iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea S.V.S.U. MO Nr. 636/20 iulie 2005.

§          Ordinul MAI Nr. 160 /23 Februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta. M.O.N 161/7 Martie 2007.

§          H.G.R Nr. 1491/09 Septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica ,atributiile, functioanrea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta .MO Nr. 885/ 28 Septembrie 2004.

 

 

Bibliografia

pentru concursul de promovare

de sef serviciu la Serviciul  Startegii de informatizare

 

§    Constitutia Romaniei;

§    Legea Nr. 215/23 Aprilie  2001 (republicata ) -administratiei publice locale;

§    Legea  Nr. 188/1999 (republicata ) -privind statutul functionarilor publici;

§    Sisteme informatice in administratia publica locala (componente, organizare, dezvoltare, intretinere etc.);

§    Baza de date relationale, aplicatii de retea;

§    Administrare retea cunostinte generale privind organizarea si exploatarea;

§    Fonduri structurale IT.

 

 


Biroul mass-media           
Primaria municipiului Cluj-Napoca

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: